Výsledky projektu

Vzdělávací program - workshopy, videa, webináře

Školicí program je hlavním výstupem našeho projektu. Cílem programu je vyvinout sérii vzdělávacích aktivit (prezentační workshopy, vzdělávací a motivační videa, online webináře, články atd.), které pomohou pracovníkům mezinárodních kateder evropských univerzit připravit studenty na zahraniční pobyt.

Online poradenství pro studenty

Dalším klíčovým výstupem našeho projektu je online poradenský program. Hlavním cílem poradenského programu je podpora studentů po celou dobu mobility Erasmus+ – od přípravy na odjezd až po reintegraci po návratu domů. Poradenský program se skládá ze série informačních e-mailů, které jsou rozděleny do tří částí – před, během a po mobilitě – a rozesílány studentům ve vhodném časovém horizontu.

E-maily pokrývají užitečné informace o studiu v zahraničí, např. o procesu mobility, hledání ubytování a – co je nejdůležitější – zaměřené na psychologickou přípravu a pohodu studentů s tématy zvládání stresu, kulturní adaptace, rovnováhy mezi prací a odpočinkem a mnoha dalšími. Samostatná část je věnována zdrojům a užitečným kontaktům, aby bylo zajištěno, že studentům bude poskytnuta pomoc v případě potřeby další pomoci nebo informací. Obsah každého e-mailu zahrnuje obecné informace a postřehy shromážděné od mezinárodních úředníků, studentů se zkušenostmi s mobilitou a psychologů, proto jej mohou aplikovat všechny vysokoškolské instituce.

Handbook

Třetím výsledkem projektu je programová příručka pro pracovníky mezinárodního oddělení univerzity. Půjde o brožuru obsahující informace o všech výstupech spolu s informacemi o jejich uplatnění na kterékoli evropské univerzitě. Cílem příručky je posloužit jako manuál, jak přistupovat k online poradně, jak školit zaměstnance a studenty tak, aby byli schopni poskytovat rady a podporu vycházejícím studentům v nouzi a jak využívat materiály, které budou volně dostupné na webových stránkách projektu.

Příručka bude obsahovat manuál, jak program realizovat pomocí přípravných aktivit pro vyjíždějící studenty na příslušných univerzitách. K dispozici bude také manuál, jak spravovat webovou stránku projektu, aby zaměstnanci mohli aktualizovat zveřejňované informace na základě aktuálního vývoje rizik spojených s mobilitou svých studentů.

website

Webové stránky projektu řeší potřebu zpřístupnit materiály související s projektem všem studentům. Rozhodli jsme se vytvořit tento zdroj, protože vidíme důležitost upřednostnění digitalizace vzdělávacích materiálů a naším cílem je zpřístupnit všechny materiály související s projektem online. Hlavním obsahem webu bude online část vzdělávacího programu pro studenty a doplňkové materiály k tomuto vzdělávacímu programu.