Rezultati projekta

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM – DELAVNICE, VIDEI, SPLETNI SEMINARJI

Program usposabljanja je glavni rezultat našega projekta. Cilj programa je razviti vrsto izobraževalnih aktivnosti (predstavitvene delavnice, izobraževalni in motivacijski videoposnetki, spletni webinarji, članki itd.), ki bodo osebju mednarodnih oddelkov evropskih univerz pomagali pripraviti študente na odhod v tujino.

SPLETNO SVETOVANJE ZA ŠTUDENTE

Drugi ključni rezultat našega projekta je program spletnega svetovanja. Glavni cilj svetovalnega programa je podpora študentom skozi celotno trajanje Erasmus+ mobilnosti – od priprave na odhod do ponovne vključitve po vrnitvi domov. Svetovalni program je sestavljen iz niza informativnih elektronskih sporočil, ki so razdeljena na tri dele – pred, med in po mobilnosti – in poslana študentom ob ustreznem časovnem načrtu.

E-poštna sporočila zajemajo uporabne informacije o študiju v tujini, npr. o procesu mobilnosti, iskanju nastanitve in – kar je najpomembnejše – osredotočajo se na psihološko pripravo in dobro počutje študentov s temami o obvladovanju stresa, kulturni prilagoditvi, ravnotežju med delom in počitkom in številnimi drugimi. Ločen del je namenjen virom in uporabnim stikom, da se študentom zagotovi pomoč, ko potrebujejo dodatno pomoč ali informacije. Vsebina vsakega elektronskega sporočila vključuje splošne informacije in spoznanja, zbrana od mednarodnih uradnikov, študentov z izkušnjami mobilnosti in psihologov, zato jih lahko uporabljajo vse visokošolske ustanove.

PRIROČNIK

Tretji rezultat projekta je programski priročnik za zaposlene v mednarodnem oddelku univerze. To bo knjižica, ki bo vsebovala informacije o vseh rezultatih skupaj z informacijami o tem, kako jih zaposliti na kateri koli evropski univerzi. Cilj priročnika je služiti kot priročnik o tem, kako pristopiti k spletni svetovalnici, kako usposobiti zaposlene in študente, da bodo lahko nudili nasvete in podporo odhajajočim študentom v stiski ter kako uporabljati gradiva, ki bodo prosto dostopna na spletni strani projekta.

Priročnik bo vseboval poročila o tem, kako izvajati program z uporabo pripravljalnih dejavnosti za odhajajoče študente na njihovih univerzah. Na voljo bo tudi priročnik, kako upravljati spletno stran projekta, tako da bodo lahko zaposleni posodabljali objavljene informacije glede na trenutni razvoj tveganj, povezanih z mobilnostjo njihovih študentov.

SPLETNA STRAN

Spletna stran projekta obravnava potrebo po tem, da so gradiva, povezana s projektom, na voljo vsem študentom. Za ustvarjanje tega vira smo se odločili, ker se zavedamo pomena dajanja prednostne naloge digitalizaciji izobraževalnih gradiv in želimo dati vsa gradiva, povezana s projektom, na voljo na spletu. Glavna vsebina spletne strani bo spletni del izobraževalnega programa za dijake in dopolnilna gradiva k temu izobraževalnemu programu.