Costabex

Podpora duševního zdraví pro studenty programu Erasmus+

COSTABEX je vzdělávací program zaměřený na duševní zdraví vyjíždějících studentů programu Erasmus+, jehož cílem je připravit je na možná rizika a problémy, které mohou nastat během jejich mobility.

Program má dvě hlavní aktivity, tréninková setkání a poradenství.

Tréninky

Školící program zahrnuje řadu seminářů, videí, které studenty připraví na mobilitu.

Poradenství

Poradenství poskytuje odcházejícím studentům stálou podporu prostřednictvím online poradenských e-mailů a materiálů.

CVUT_logo
Vilnius_Tech_logo
Palacký University Olomouc logo