Costabex

O projektu

Hlavní prioritou našeho projektu je zvýšení inkluzivity programu Erasmus+. Díky přípravnému předodjezdovému vzdělávacímu programu seznámíme vyjíždějící studenty s existencí možných problémů a rizik, která mohou nastat při jejich mobilitě, a naučíme je, jak se s nimi vypořádat. Následná podpora prostřednictvím online poradny a dostupnost všech studijních materiálů ze vzdělávacího programu na webových stránkách projektu zajistí studentům zvýšený pocit bezpečí. Využitím těchto výstupů projektu chceme snížit jejich obavy a obavy, které jsou často hlavní bariérou, která jim brání ve studiu v zahraničí. Zejména bychom chtěli zvýšit motivaci těch studentů, kteří se potýkají s různými psychickými problémy a kterým chybí dostatečná podpora, která by jim pomohla vyjet studovat do zahraničí.

Program Mental Health představený v našem projektu poskytne tuto nezbytnou podporu a zajistí, aby mobilita studentů byla co nejpozitivnější a nejpřínosnější. Poskytnutím přípravného vzdělávacího programu před odjezdem, podporou během mobility i po návratu chceme studenty motivovat k účasti v programu Erasmus+ a ujistit je, že univerzita udělá maximum pro to, aby je mobilita bavila a byla zisková. Počet vyjíždějících studentů se neustále snižuje a rádi bychom dosáhli obratu v tomto trendu. Cítíme, že je nanejvýš důležité neustále zajišťovat, aby byl zážitek z mobility komplexní a pozitivní.

Online poradenská služba a materiály dostupné online dále zajistí trvalou podporu během výměny studentů a zaručí, že jejich zkušenosti budou co nejpozitivnější a co nejvíce obohacující. Rádi bychom, aby se studenti ze zahraničního pobytu vraceli spokojeni a s mnoha cennými zkušenostmi pro jejich studentský, profesní i osobní rozvoj. Díky technikám, které si osvojí ve vzdělávacím programu, budou připraveni čelit různým možným rizikům. V opačném případě budou moci oslovit univerzitu pomocí poradenské služby.

Kromě toho bychom rádi vytvořili nadnárodní komunitu studentů, kteří si budou vzájemně pomáhat a sdílet informace. V neposlední řadě chceme projektem zvýšit povědomí o nutnosti pracovat s duševním zdravím a diskutovat o možných psychických problémech vycházejících studentů. Rádi bychom také odstranili stigma, které je s tímto tématem stále spojené. Sdílením výsledků projektu chtít vytvořit jednotný způsob péče o vyjíždějící studenty na evropských univerzitách.