Costabex

Apie projektą

Pagrindinis mūsų projekto prioritetas – Erasmus+ programos įtraukimo didinimas. Parengiamosios iki išvykimo edukacinės programos dėka supažindinsime išvykstančius studentus su galimomis problemomis ir rizikomis, kurios gali kilti jų mobilumo metu, ir išmokysime, kaip su jomis elgtis. Nuosekli pagalba, teikiama naudojantis konsultavimo internetu paslauga, ir visos edukacinės programos studijų medžiagos prieinamumas projekto tinklalapyje užtikrins didesnį studentų saugumo jausmą. Naudodami šiuos projekto rezultatus norime sumažinti jų baimes ir rūpesčius, kurie dažnai yra pagrindinė kliūtis, trukdanti studijuoti užsienyje. Visų pirma norėtume didinti tų studentų, kurie susiduria su įvairiomis psichikos problemomis ir kuriems trūksta paramos, kuri padėtų išvykti studijuoti į užsienį, motyvaciją.

Mūsų projekte pristatoma Psichikos sveikatos programa suteiks šią būtiną paramą ir užtikrins, kad studentų mobilumas būtų kuo pozityvesnis ir naudingesnis. Teikdami parengiamąją edukacinę programą prieš išvykimą, paramą mobilumo metu ir grįžus, norime motyvuoti studentus dalyvauti Erasmus+ programoje ir nuraminti, kad universitetas padarys viską, kad jų mobilumas būtų malonus ir pelningas. Išvykstančių studentų skaičius nuolat mažėja ir norėtume pasiekti šios tendencijos posūkį. Manome, kad nepaprastai svarbu nuolat užtikrinti, kad judumo patirtis būtų sudėtinga ir teigiama.

Konsultavimo internetu paslauga ir internete prieinama medžiaga dar labiau užtikrins nuolatinį palaikymą studentų mainų metu ir garantuos, kad jų patirtis bus kuo pozityvesnė ir turtingesnė. Norime, kad studentai iš viešnagės užsienyje grįžtų patenkinti ir patyrę daug vertingos patirties savo studentiškam, profesiniam ir asmeniniam tobulėjimui. Dėka technikų, kurių jie išmoks edukacinėje programoje, jie bus pasirengę susidoroti su įvairiomis galimomis rizikomis. Jei yra priešingai, jie galės kreiptis pagalbos į universitetą naudodamiesi konsultavimo paslauga.

Be to, norime sukurti daugianacionalinę studentų bendruomenę, kuri padėtų vieni kitiems ir dalintųsi informacija. Paskutinis, bet ne mažiau svarbus dalykas, norime panaudoti projektą informuoti apie būtinybę dirbti su psichikos sveikata ir aptarti galimas psichologines išvykstančių studentų problemas. Taip pat norėtume pašalinti su šia tema vis dar susijusią stigmą. Dalindamiesi projekto rezultatais, norite sukurti vieningą būdą, kaip rūpintis išvykstančiais Europos universitetų studentais.