Partneři

České vysoké učení technické v Praze

České vysoké učení technické v Praze je jednou z největších a nejstarších technických univerzit v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektura, doprava, biomedicínské inženýrství, informační technologie). Studuje zde přes 17 800 studentů. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 432. a 12. místě v regionálním žebříčku „Emerging Europe and Central Asia“.

Technická univerzita Vilnius Gediminas

Technická univerzita Vilnius Gediminas (VILNIUS TECH) je jednou z největších výzkumných univerzit v Litvě. VILNIUS TECH má rozsáhlé zkušenosti s implementací mezinárodních projektů v rámci Erasmus+ (vytváření kapacit, mezinárodní kreditní mobilita, strategická partnerství, znalostní aliance, aliance dovedností), Horizon2020, Erasmus Mundus, Tempus, Marie-Curie a další programy financované EU. VILNIUS TECH každoročně realizuje více než 50 mezinárodních projektů jako partner nebo koordinátor.

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého Olomouc je univerzitou s dlouholetou tradicí. Byla založena v 16. století a je nejstarší univerzitou na Moravě a druhou nejstarší univerzitou v České republice. Dnes je moderní vysokou školou se širokou nabídkou studijních programů a bohatou vědeckou a výzkumnou činností. V roce 2019 studovalo na osmi fakultách v akreditovaných studijních programech, výměnných programech a programech celoživotního vzdělávání více než 22 000 studentů.

ACADEMIA

ACADEMIA je soukromá společnost s Vyšší odbornou školou, fungující na neziskové bázi, s přibližně 25letou praxí v oblasti vzdělávání, programů zaměstnanosti a manažerského poradenství. V terciárním vzdělávání Academia provozuje programy v oblasti obchodu, podnikového účetnictví, obchodní turistiky, mediální produkce, informatiky, stavebnictví, strojírenství a bezpečnostního inženýrství. Academia je velmi zkušeným partnerem/institucí, protože v minulosti byla partnerem v různých národních projektech, Erasmus+ a dalších projektech EU.