Costabex

Výjezd do zahraničí na výměnný program může být vzrušující a obohacující zkušenost, ale je důležité se před odjezdem ujistit, že jste vyřídili všechny potřebné formality. Zde je několik věcí, které je třeba zvážit:

Pas a vízum

Ujistěte se, že váš pas nebo občanský průkaz (pro občany EU/EHP) je aktuální. Doklad by měl být platný 6 měsíců po datu vaší cesty. Nezapomeňte si ověřit, zda ke vstupu do země potřebujete vízum. Pokud jste občanem EU, můžete se bez víza přestěhovat do jiných zemí EU a také do Lichtenštejnska, Švýcarska, Islandu a Norska.

Zaregistrujte si svůj pobyt v zahraničí (pro občany EU/EHP)

Pokud odjíždíte do zahraničí na více než 3 měsíce, může se stát, že budete požádáni o přihlášení k pobytu v přijímající zemi. 

Jako student se ujistěte, že máte s sebou:

  • Platný cestovní pas nebo občanský průkaz
  • Doklad o zápisu v hostitelské instituci (např. potvrzení o statusu studenta)
  • Doklad o komplexním zdravotním pojištění
  • Prohlášení, že máte dostatečné zdroje, abyste se mohli živit (např. výpis z bankovního účtu, kopie grantové smlouvy) 

Další kroky registrace a ceny závisí na hostitelské zemi. 

Po přihlášení k pobytu obdržíte potvrzení o registraci. V mnoha zemích musíte mít dokument stále u sebe, i když jen kvůli tomu byste nebyli vyhoštěni. 

Žádost o dlouhodobé vízum/povolení k pobytu (státní příslušníci zemí mimo EU/EHP)

Pokud jste občanem mimo EU/EHP, máte platné povolení k dočasnému pobytu ve své domovské zemi a doklad o tom, že odjíždíte do zahraničí na základě dohody mezi dvěma univerzitami (např. dohoda Erasmus+), můžete vstoupit a pobývat na země EU/EHP po dobu až 360 dnů. 

Pokud však vaše povolení k dočasnému pobytu vypršelo nebo vyprší, když budete v zahraničí, musíte dodržovat specifické imigrační požadavky stanovené hostitelskou zemí. Pro aktuální informace vám doporučujeme kontaktovat mezinárodní kancelář vaší hostitelské instituce.

Zdravotní pojištění

Ověřte si, zda vás vaše zdravotní pojištění kryje, když jste v zahraničí. Pokud ne, zvažte nákup mezinárodního zdravotního pojištění. Pokud jste rezidentem EU/EHP, máte nárok na nezbytnou, státem poskytovanou zdravotní péči ve všech zemích EU/EHP. Ujistěte se, že jste si před odjezdem do zahraničí objednali Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC) u svého národního poskytovatele zdravotního pojištění. Mějte na paměti, že EHIC nezaručuje bezplatné služby a není alternativou k cestovnímu pojištění. 

DŮLEŽITÉ! Udělejte si kopie důležitých dokumentů, jako je váš pas, vízum a informace o zdravotním pojištění, a nechte je u důvěryhodného člena rodiny nebo přítele.

Vyřízením těchto formalit před odjezdem si můžete zajistit bezstresový začátek vaší zahraniční zkušenosti.

Užitečné zdroje: 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559

https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/documents-formalities/registering-residence/index_en.htm