Costabex

Jako student nebo mladý dospělý pravděpodobně již máte základy správy svých financí. Navzdory vašim zkušenostem může odjezd do zahraničí některým způsobit finanční obavy. Mít plán na zvládnutí finančních problémů může pomoci snížit stres. 

  • Identifikujte možné výzvy

Jakmile předem identifikujete možné problémy, je méně pravděpodobné, že vás zaskočí. Co by se mohlo stát? Ztráta kreditní nebo debetní karty? Pozdní převod stipendia? Ztráta hotovosti během cesty? Přehnané výdaje? Neočekávané výdaje? Udržujte seznam krátký, ale vraťte se k němu několikrát, před i po odjezdu.

  • Naplánujte si rozpočet

Než se pustíte do výměny, udělejte si rozpočet, který vám pomůže spravovat vaše peníze. Začněte tím, že shromáždíte všechny své finanční informace, včetně příjmů, výdajů a jakýchkoli dluhů, které máte. Udělejte si seznam fixních výdajů, jako je nájem, a variabilních výdajů, jako jsou potraviny a zábava. Spočítejte si svůj příjem, včetně stipendia Erasmus+ nebo jiných zdrojů finanční pomoci. Odečtěte své celkové měsíční výdaje od celkového příjmu, abyste zjistili, kolik peněz vám každý měsíc zbývá. Pokud vaše výdaje převyšují vaše příjmy, budete muset upravit rozpočet. 

  • Použijte rozpočtovou aplikaci. 

Aplikace pro tvorbu rozpočtu vám pomohou sledovat výdaje a udržet rozpočet. Hledejte aplikaci, která vám umožní nastavit finanční cíle, sledovat výdaje a vytvořit rozpočet. Zkontrolujte zdroje své banky – někdy mají nástroje pro rozpočtování již integrované do bankovní aplikace. 

  • Vytvořte si plán spoření

Studenti se často přirozeně stávají odborníky na spoření. Můžete si vybrat z mnoha studentských slev (ujistěte se, že máte mezinárodně uznávaný studentský průkaz, např. ISIC), vařit jídlo společně se svými spolubydlícími, pořádat bytové večírky místo venčení atd. Stanovení cíle spoření vás bude motivovat, popř. můžete jednoduše použít prasátko. Plán spoření často spočívá v nastavení priorit. Ať už se jedná o jídlo na večírku jeden týden nebo výlet na večeři na další týden, budete těmto rozhodnutím čelit poměrně často. 

Mějte na paměti, že stipendium Erasmus+ je určeno k vaší podpoře, nikoli k pokrytí všech vašich výdajů. Sestavení finančního plánu je proto velmi důležité. 

DŮLEŽITÉ! Pro většinu studentů je hlavním nákladem ubytování. Při plánování rozpočtu se nejprve zaměřte na tyto náklady. 

Vědět, jak spravovat své finance, je velmi cenná dovednost a doufáme, že se v ní stanete odborníkem. Pokud však máte problémy se správou svých financí, nebojte se vyhledat pomoc. Vaše hostitelská univerzita může mít k dispozici finanční zdroje nebo si můžete promluvit s finančním poradcem nebo poradcem.