Costabex

Pokud vám život (a studium) v zahraničí stále připadá děsivý, měli byste vědět, že existují lidé, kteří jsou vždy připraveni vám pomoci – a sami jsou to studenti. 

Studentské organizace podporující zahraniční studenty    

Téměř každá univerzita má v dnešní době studentský klub nebo organizaci, která se zaměřuje konkrétně na zahraniční studenty – ať už jde o studium, výměnu nebo obojí. Tyto organizace mají společný cíl zajistit, aby se všichni příchozí studenti cítili vítáni, integrováni, zastoupeni a informováni.  

Erasmus Student Network (ESN) je největší nezisková studentská síť v Evropě. Posláním ESN je reprezentovat mezinárodní studenty a poskytovat příležitosti pro kulturní porozumění a seberozvoj v rámci principu „Students Helping Students“. ESN je aktivní ve více než 40 zemích, takže se nezapomeňte podívat, zda mají sekci na vaší hostitelské univerzitě nebo městě. ESN podporuje studenty tím, že jim pomáhá se sociální, praktickou a akademickou integrací. Je známá především svými aktivitami na místní úrovni – různé společenské a volnočasové akce, výlety v rámci hostitelské země, kulturní projekty, festivaly a samozřejmě party. 

Některé sekce ESN také provozují – nebo podporují místní mezinárodní kanceláře – programy Mentor/Buddy. Takové mentorské systémy zajišťují integraci studentů tím, že přidělují místním studentům-dobrovolníkům individuální podporu. Takže pokud máte nějaké praktické otázky ohledně vaší výměnné destinace – mentor/buddy je vaší kontaktní osobou. Většina sekcí ESN má online přihlášky pro studenty, kteří potřebují mentora, můžete je vyhledat na webu místní sekce ESN nebo na Facebooku. 

Systémy mentoringu jsou nejužitečnější, když je příjezd do vaší výměnné destinace blízko, ale pokud jste ještě brzy, můžete požádat o pomoc studenty, kteří navštěvovali vaši hostitelskou univerzitu před semestrem nebo dvěma. Některé univerzity provozují Erasmus+ (nebo obecně – výměnné) programy ambasadorů, kde studenti zastupují univerzitu a zemi, na které studovali, a nabízejí praktické rady a informace. Pokud vaše domovská univerzita žádnou nemá, žádný strach – International Office vám může pomoci osobně se zkontaktovat s minulými výměnnými studenty. 

Užitečné zdroje:

Najděte sekci ESN ve svém hostitelském městě zde: https://esn.org/sections