Costabex

Complete Study Abroad Experience – International Mental Health Program je název našeho projektu, jehož cílem je zvýšit připravenost studentů vyjíždějících do zahraničí na Erasmus.

Prostřednictvím našeho projektu reagujeme na existenci problémů duševního zdraví mezi studenty vyjíždějícími do zahraničí. Studenti se učí, jak se vypořádat s problémy, které mohou nastat během jejich mobility. Pracují se svou motivací, strachy. Učí se, jak zvládat stres pomocí relaxačních technik.

Náš projekt má několik výstupů. Nejprve vytvoříme vzdělávací program, konkrétně několik aktivit pro studenty, jako jsou webináře, videa a prezentace.

Dalším výsledkem jsou tyto webové stránky, kde shromažďujeme veškeré informace a materiály o tomto projektu, abychom zajistili, že všechny univerzity, které chtějí náš program realizovat, budou mít všechny materiály na jednom místě.

Dalším důležitým výstupem je část online poradenství. Studenti získají během pobytu v zahraničí nepřetržitou podporu, aby měli na paměti rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.

Posledním výstupem je Příručka, která bude obsahovat všechny pokyny, jak tento projekt krok za krokem realizovat.