Aktualizace vzdělávacího kurzu! – Jsme na konci pilotního kola!

Úspěšně jsme zakončili první sérii školení pro vyjíždějící studenty na ČVUT v Praze.

Studenti měli možnost vyslechnout a dozvědět se více o zvládání stresu, kulturním šoku nebo duševním zdraví. Účastníci si také mohli vyzkoušet několik relaxačních technik, seznámit se s dalšími stipendisty, kteří vyjíždějí do zahraničí, a podělit se o své příběhy.

Školení na ČVUT již začala!

České vysoké učení technické v Praze zahájilo vzdělávací program pro vyjíždějící studenty – sérii školení, která by měla zajistit připravenost studentů v tématech, jako je zvládání stresu a kulturního šoku.